Tjänster

Tjänster

 

MLPP hjälper och stöttar framförallt mindre företag i deras kommunikations- och profileringsarbete, men tar även emot uppdrag från andra uppdragsgivare som till exempel föreningar, stiftelser och privatpersoner.

 

MLPP kan exempelvis hjälpa dig med följande:

 

  • Layout av informationsblad, visitkort, foldrar, broschyrer, annonser, menyer, PowerPoint-presentationer etc.
  • Skapa, strukturera upp, administrera och följa upp utvalda varianter av hemsidor och bloggar.
  • Skrivuppdrag.
  • Korrekturläsning och redigering av texter.
  • Översättningsuppdrag:
  • Svenska -> engelska.
  • Engelska/finska/norska -> svenska.
  • Finska -> svenska/engelska.

Kontakta mig

Ta gärna kontakt med mig via telefon eller mail om du har några frågor kring MLPP:s verksamhet eller vill ha information om priser etc. :

Copyright © All Rights Reserved